Chương trình ưu đãi theo đối tượng cho thuê bao Vinaphone trả sau tháng 05/2016

Từ ngày 01/05/2016, thuê bao trả sau dịch vụ Vinaphone (không áp dụng cho thuê bao đầu số 088) tiếp tục được hưởng các chính sách khuyến mãi ưu đãi.

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI DÀNH CHO THUÊ BAO TRẢ SAU:

Điều kiện đăng ký gói: 50k < Tiêu dùng tháng ≤ 100k
Gói V10 Gói S50

- Giá mua gói: 1.000 đ/lần

- Miễn phí 10 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT trong ngày đăng ký

- Được mua tối đa 2 gói V10 / ngày

- Cú pháp đăng ký: V10 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY V10 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động

 - Giá mua gói: 3.500 đ / lần

 - Miễn phí 50 SMS nội mạng VNP trong ngày đăng ký

 - Được phép mua tối đa 1 gói S50 / ngày

 - Cú pháp đăng ký: S50 gửi 900

 - Gói cước không được gia hạn tự động

Gói C15 Gói B30
 - Giá mua gói: 2.500 đ / lần

 - Miễn phí 15 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT

 - Miễn phí 15 SMS nội mạng VNP trong ngày đăng ký

 - Được mua tối đa 2 gói C15 / ngày

 - Cú pháp đăng ký: C15 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY C15 gửi 900

 - Gói cước được gia hạn tự động

 - Giá mua gói: 30.000 đ / lần

 - Miễn phí 100 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT

 - Miễn phí 100 SMS nội mạng VNP và 300 MB Data (cước Data vượt gói 75 đ / 50 KB)

 - Được mua tối đa 2 gói B30 / tháng, ưu đãi miễn phí không được cộng dồn

 - Cú pháp đăng ký: B30 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY B30 gửi 900

 - Gói cước được gia hạn tự động

Gói C69 Gói C89

- Giá mua gói: 69.000 đ / lần

- Miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng VNP, cố định / GPhone VNPT và 30 phút ngoại mạng

- Miễn phí 30 SMS trong nước

- Cú pháp đăng ký: C69 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY C69 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động

- Giá mua gói: 89.000 đ / lần

- Miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng VNP, cố định / GPhone VNPT và 60 phút ngoại mạng

- Miễn phí 60 SMS trong nước

- Cú pháp đăng ký: C89 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY C89 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động
Gói TN20  

- Giá mua gói: 6.000 đ / lần

- Miễn phí 20 phút gọi trong nước

- Được mua tối đa 02 gói / ngày

- Cú pháp đăng ký: TN20 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY TN20 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động
 
Điều kiện đăng ký gói: 100k < Tiêu dùng tháng ≤ 200k
Gói V10 Gói S50

- Giá mua gói: 1.000 đ/lần

- Miễn phí 10 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT trong ngày đăng ký

- Được mua tối đa 2 gói V10 / ngày

- Cú pháp đăng ký: V10 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY V10 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động

 - Giá mua gói: 3.500 đ / lần

 - Miễn phí 50 SMS nội mạng VNP trong ngày đăng ký

 - Được phép mua tối đa 1 gói S50 / ngày

 - Cú pháp đăng ký: S50 gửi 900

 - Gói cước không được gia hạn tự động

Gói C50 Gói B50
 - Giá mua gói: 5.000 đ / lần

 - Miễn phí 50 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT

 - Miễn phí 50 SMS nội mạng VNP trong ngày đăng ký

 - Được mua tối đa 2 gói C50 / ngày

 - Cú pháp đăng ký: C50 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY C50 gửi 900

 - Gói cước được gia hạn tự động

- Giá mua gói: 50.000 đ / lần

- Miễn phí 250 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT

- Miễn phí 250 SMS nội mạng VNP và 600 MB Data (Gói MAX)

- Được mua 01 gói / tháng

- Cú pháp đăng ký: B50 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY B50 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động
 Gói C69  Gói C89

- Giá mua gói: 69.000 đ / lần

- Miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng VNP, cố định / GPhone VNPT và 30 phút ngoại mạng

- Miễn phí 30 SMS trong nước

- Cú pháp đăng ký: C69 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY C69 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động

- Giá mua gói: 89.000 đ / lần

- Miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng VNP, cố định / GPhone VNPT và 60 phút ngoại mạng

- Miễn phí 60 SMS trong nước

- Cú pháp đăng ký: C89 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY C89 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động
 Gói TN20  

- Giá mua gói: 6.000 đ / lần

- Miễn phí 20 phút gọi trong nước

- Được mua tối đa 02 gói / ngày

- Cú pháp đăng ký: TN20 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY TN20 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động
 
Điều kiện đăng ký gói: 200k < Tiêu dùng tháng ≤ 300k
Gói V10 Gói S50

- Giá mua gói: 1.000 đ/lần

- Miễn phí 10 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT trong ngày đăng ký

- Được mua tối đa 2 gói V10 / ngày

- Cú pháp đăng ký: V10 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY V10 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động
 - Giá mua gói: 3.500 đ / lần

 - Miễn phí 50 SMS nội mạng VNP trong ngày đăng ký

 - Được phép mua tối đa 1 gói S50 / ngày

 - Cú pháp đăng ký: S50 gửi 900

 - Gói cước không được gia hạn tự động

Gói C50 Gói B100
 - Giá mua gói: 5.000 đ / lần

 - Miễn phí 50 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT

 - Miễn phí 50 SMS nội mạng VNP trong ngày đăng ký

 - Được mua tối đa 2 gói C50 / ngày

 - Cú pháp đăng ký: C50 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY C50 gửi 900

 - Gói cước được gia hạn tự động

 - Giá mua gói: 100.000 đ / lần

 - Miễn phí 250 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT

 - Miễn phí 250 SMS nội mạng VNP và 1.2 GB Data (Gói MAX100)

 - Được mua tối đa 2 gói B100 / tháng, ưu đãi miễn phí không được cộng dồn

 - Được mua thêm các gói Data X (X19 - 29 - 39...)

 - Cú pháp đăng ký: B100 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY B100 gửi 900

 - Gói cước được gia hạn tự động

Gói TN20  

- Giá mua gói: 6.000 đ / lần

- Miễn phí 20 phút gọi trong nước

- Được mua tối đa 02 gói / ngày

- Cú pháp đăng ký: TN20 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY TN20 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động
 

Điều kiện đăng ký gói: 300k < Tiêu dùng tháng ≤ 500k

Gói V10 Gói S50

- Giá mua gói: 1.000 đ/lần

- Miễn phí 10 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT trong ngày đăng ký

- Được mua tối đa 2 gói V10 / ngày

- Cú pháp đăng ký: V10 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY V10 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động
 - Giá mua gói: 3.500 đ / lần

 - Miễn phí 50 SMS nội mạng VNP trong ngày đăng ký

 - Được phép mua tối đa 1 gói S50 / ngày

 - Cú pháp đăng ký: S50 gửi 900

 - Gói cước không được gia hạn tự động

 Gói C50  
 - Giá mua gói: 5.000 đ / lần

 - Miễn phí 50 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT

 - Miễn phí 50 SMS nội mạng VNP trong ngày đăng ký

 - Được mua tối đa 2 gói C50 / ngày

 - Cú pháp đăng ký: C50 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY C50 gửi 900

 - Gói cước được gia hạn tự động

 
Điều kiện đăng ký gói: 500k < Tiêu dùng tháng ≤ 1000k và
Tiêu dùng tháng > 1000k

Gói S50
 - Giá mua gói: 3.500 đ / lần

 - Miễn phí 50 SMS nội mạng VNP trong ngày đăng ký

 - Được phép mua tối đa 1 gói S50 / ngày

 - Cú pháp đăng ký: S50 gửi 900

 - Gói cước không được gia hạn tự động


Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 9191

Bạn đang ở: Trang chủ Tin Tức Khuyến mại Chương trình ưu đãi theo đối tượng cho thuê bao Vinaphone trả sau tháng 05/2016