Chương trình ưu đãi theo đối tượng cho thuê bao Vinaphone trả trước tháng 05/2016

Từ ngày 01/05/2016, thuê bao trả trước dịch vụ Vinaphone (không áp dụng cho thuê bao đầu số 088) tiếp tục được hưởng các chính sách khuyến mãi ưu đãi sau.

  • CÁC GÓI CƯỚC ÁP DỤNG CHO TOÀN BỘ THUÊ BAO:

Gói C15

Gói C50

 - Giá mua gói: 2.500 đ / lần

 - Miễn phí 15 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT

 - Miễn phí 15 SMS nội mạng VNP trong ngày đăng ký

 - Được mua tối đa 2 gói C15 / ngày

 - Cú pháp đăng ký: C15 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY C15 gửi 900

 - Gói cước được gia hạn tự động

 - Giá mua gói: 5.000 đ / lần

 - Miễn phí 50 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT

 - Miễn phí 50 SMS nội mạng VNP trong ngày đăng ký

 - Được mua tối đa 2 gói C50 / ngày

 - Cú pháp đăng ký: C50 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY C50 gửi 900

 - Gói cước được gia hạn tự động

 Gói B30

Gói B100

 - Giá mua gói: 30.000 đ / lần

 - Miễn phí 100 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT

 - Miễn phí 100 SMS nội mạng VNP và 300 MB Data (cước Data vượt gói 75 đ / 50 KB)

 - Được mua tối đa 2 gói B30 / tháng, ưu đãi miễn phí không được cộng dồn

 - Cú pháp đăng ký: B30 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY B30 gửi 900

 - Gói cước được gia hạn tự động

 - Giá mua gói: 100.000 đ / lần

 - Miễn phí 250 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT

 - Miễn phí 250 SMS nội mạng VNP và 1.2 GB Data (Gói MAX100)

 - Được mua tối đa 2 gói B100 / tháng, ưu đãi miễn phí không được cộng dồn

 - Được mua thêm các gói Data X (X19 - 29 - 39...)

 - Cú pháp đăng ký: B100 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY B100 gửi 900

 - Gói cước được gia hạn tự động

 Gói DT20

Gói Combo50 

 - Giá mua gói: 20.000 đ / lần

 - Miễn phí 01 GB Data (cước Data vượt gói 75 đ / 50 KB) sử dụng trong 07 ngày

 - Không giới hạn số lượng gói DT20 mua trong ngày, dung lượng không cộng dồn

 - Cú pháp đăng ký: DK DT20 gửi 888 / Cú pháp hủy: HUY DT20 gửi 888

 - Gói cước được gia hạn tự động

 - Giá mua gói: 50.000 đ / lần

 - Miễn phí 250 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT

 - Miễn phí 250 SMS nội mạng VNP và 02 GB Data (cước Data vượt gói 25 đ / 50 KB)

 - Được mua tối đa 2 gói Combo50 / tháng, ưu đãi miễn phí không được cộng dồn

 - Đăng ký gói cước qua các kênh sau:

1. Ứng dụng MyVinaphone
2. Trang trực tuyến Mua hàng VNPT : https://muahangonline.vnpt.vn/

3. Fanpage: Mua hàng VNPT https://www.facebook.com/muahangvnpt/
4. Wapsite: wap.vinaphone.com.vn
5. Website: vinaphone.com.vn 

 - Cú pháp hủy: HUY Combo50 gửi 900

 - Gói cước được gia hạn tự động

Gói D2
(không áp dụng thuê bao ezCom)

Gói D7
(áp dụng thuê bao ezCom)

 - Giá mua gói: 10.000 đ / lần

 - Miễn phí 2 GB Data (cước Data vượt gói 75 đ / 50 KB) sử dụng trong 24 giờ kể từ thời điểm đăng ký

 - Không giới hạn số lượng gói D2 mua trong ngày, dung lượng không được cộng dồn

 - Cú pháp đăng ký: DK D2 gửi 888 / Cú pháp hủy: HUY D2 gửi 888 / Cú pháp kiểm tra lưu lượng Data miễn phí còn lại của gói: DATA gửi 888

 - Gói cước được gia hạn tự động

 - Giá mua gói: 7.000 đ / lần

 - Miễn phí 1.2 GB Data (không tính cước Data vượt gói) sử dụng trong 24 giờ kể từ thời điểm đăng ký

 - Không giới hạn số lần mua gói D7 trong ngày, dung lượng không được cộng dồn

 - Cú pháp đăng ký: DK D7 gửi 888 / Cú pháp hủy: HUY D7 gửi 888 / Cú pháp kiểm tra lưu lượng Data miễn phí còn lại của gói: DATA gửi 888

 - Gói cước được gia hạn tự động

Gói Cặp đôi

Gói M70

 - Giá mua gói: 20.000 đ / lần

 - Miễn phí 1.000 phút  gọi cho thuê bao thành viên và ngược lại

 - Cú pháp đăng ký: VNCCAPDOI Số điện thoại gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY gửi 900 / Cú pháp kiểm tra số thuê bao cặp đôi và số phút miễn phí còn lại: Capdoi gửi 900

 - Gói cước được gia hạn tự động

 - Giá mua gói: 70.000 đ/lần

 - Miễn phí 1.5 GB Data (cước Data vượt gói 25 đ / 50 KB)

 - Tặng ngay 70.000 đồng vào TK DK2 sử dụng đến hết tháng đăng ký

 - Không giới hạn số lần mua gói M70 trong tháng, ưu đãi miễn phí không được cộng dồn.

 - Cú pháp đăng ký: DK M70 gửi 888 / Cú pháp hủy: HUY M70 gửi 888 / Cú pháp kiểm tra lưu lượng Data miễn phí còn lại của gói: DATA gửi 888

 - Gói cước được gia hạn tự động

Gói S50

Gói B10

 - Giá mua gói: 3.500 đ / lần

 - Miễn phí 50 SMS nội mạng VNP trong ngày đăng ký

 - Được phép mua tối đa 1 gói S50 / ngày

 - Cú pháp đăng ký: S50 gửi 900

 - Gói cước không được gia hạn tự động

 - Giá mua gói: 2.500 đ / lần

 - Miễn phí 10 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT

 - Miễn phí 10 SMS nội mạng VNP và 200 MB trong ngày đăng ký

 - Không giới hạn số lượng gói mua trong ngày

 - Cú pháp đăng ký: B10 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY B10 gửi 900

 - Gói cước được gia hạn tự động

Gói SV300

Gói SV200

 - Giá mua gói: 3.000 đ / lần

 - Miễn phí 300 SMS nội mạng VNP

 - Miễn phí từ phút thứ 2 đến phút thứ 10 của tất cả các cuộc gọi di động VNP, cố định / GPhone VNPT tại tỉnh / thành phố phát sinh cuộc gọi

 - Gọi ngoại mạng với mức cước 690 đ / phút

 - Được mua tối đa 01 gói / ngày

 - Cú pháp đăng ký: SV300 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY SV300 gửi 900

 - Gói cước được gia hạn tự động

 - Giá mua gói: 2.500 đ / lần

 - Miễn phí 200 MB Data (cước Data vượt gói 75 đ / 50 KB)

 - Miễn phí 200 SMS nội mạng VNP

 - Được mua tối đa 01 gói / ngày

 - Cú pháp đăng ký: SV200 gửi 900

 - Gói cước không được gia hạn tự động

Lưu ý: Gói SV200, SV300 chỉ dành cho đối tượng Học Sinh - Sinh Viên.

  • CÁC GÓI CƯỚC PHÂN LOẠI THEO TỔNG TIÊU DÙNG / THÁNG TRƯỚC ĐÓ CỦA THUÊ BAO:
 Gói kết bạn Gói B50SV
Điều kiện đăng ký gói: Tổng tiêu dùng tài khoản cho tất cả dịch vụ tháng trước đó ≤ 30.000 đồng Điều kiện đăng ký gói: Thuê bao Học Sinh - Sinh viên có tổng tiêu dùng các tài khoản cho tất cả dịch vụ trong 1 tháng liền kề trước đó < 70.000 đồng

- Giá mua gói: 10.000 đ / lần đăng ký / gia hạn thành công (miễn phí đăng ký cho thuê bao hòa mạng mới)

- Miễn phí 2.000 phút để gọi tới nhóm thuê bao VNP hoặc cố định / GPhone VNPT (tối đa 05 số / nhóm)

- Thời hạn sử dụng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký thành công

- Phí đăng ký thành viên nhóm: 2.000 đ / số điện thoại (bao gồm đăng ký mới hoặc xóa và thêm số mới, nếu chỉ xóa số - miễn phí)

- Giới hạn 01 lần mua gói trong 30 ngày

 - Giá mua gói / gia hạn: 50.000 đ /lần

 - Miễn phí 02 GB Data (cước Data vượt gói 25 đ / 50 KB)

 - Miễn phí 250 phút gọi nội mạng

 - Miễn phí 250 SMS nội mạng

 - Thời hạn sử dụng: 30 ngày kể từ ngày đăng ký / gia hạn gói thành công

 - Được mua tối đa 02 gói B50SV trong thời gian khuyến mại, ưu đãi miễn phí không được cộng dồn

 - Gói cước được gia hạn tự động

Cách đăng ký mua gói / hủy gói

 Cách đăng ký mua gói / hủy gói / kiểm tra gói
Tiêu chí Cú pháp Gửi tới  Tiêu chí Cú pháp Gửi tới
Đăng ký gói DK KB 900 (Miễn phí) Đăng ký gói  B50SV

900

(Miễn phí)

Sau khi đăng ký thành công, tiếp tục đăng ký số điện thoại hưởng 2.000 phút ưu đãi (tối đa 05 số điện thoại) Ghi rõ số điện thoại (SĐT VNP / cố định / GPhone VNPT)
Xóa số điện thoại Xoa X  
Hủy gói
HUY B50SV
Thêm số điện thoại Them X
Kiểm tra thời lượng miễn phí còn lại của gói cước TRACUU Kiểm tra gói KT B50SV
Hủy gói cước HUY KB

(X là số điện thoại VNP / cố định / GPhone VNPT - bao gồm cả mã tỉnh)

Điều kiện đăng ký gói: 0 đồng ≤ Tài khoản nội mạng ≤ 50.000 đồng
Gói V10 Gói Vmax

- Giá mua gói: 1.000 đ/lần

- Miễn phí 10 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT trong ngày đăng ký

- Được mua tối đa 2 gói V10 / ngày

- Cú pháp đăng ký: V10 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY V10 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động

- Giá mua gói: 3.000 đ / lần

- Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNPT có thời lượng ≤ 10 phút

- Cú pháp đăng ký: Vmax gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY Vmax gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động

Gói VD10 Gói TN20

- Giá mua gói: 1.500 đ / lần

- Miễn phí 10 phút gọi nội mạng VNP, cố định / Gphone VNPT

- Miễn phí 100 MB Data trong ngày đăng ký

- Không giới hạn số lần mua gói VD10 trong ngày

- Cú pháp đăng ký: VD10 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY VD10 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động

- Giá mua gói: 6.000 đ / lần

- Miễn phí 20 phút gọi trong nước

- Được mua tối đa 02 gói / ngày

- Cú pháp đăng ký: TN20 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY TN20 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động
Gói C69 Gói C89

- Giá mua gói: 69.000 đ / lần

- Miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng VNP, cố định / GPhone VNPT và 30 phút ngoại mạng

- Miễn phí 30 SMS trong nước

- Cú pháp đăng ký: C69 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY C69 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động

- Giá mua gói: 89.000 đ / lần

- Miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng VNP, cố định / GPhone VNPT và 60 phút ngoại mạng

- Miễn phí 60 SMS trong nước

- Cú pháp đăng ký: C89 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY C89 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động
Gói B50

- Giá mua gói: 50.000 đ / lần

- Miễn phí 250 phút gọi nội mạng VNP và cố định / GPhone VNPT

- Miễn phí 250 SMS nội mạng VNP và 600 MB Data (Gói MAX)

- Được mua 01 gói / tháng

- Cú pháp đăng ký: B50 gửi 900 / Cú pháp hủy: HUY B50 gửi 900

- Gói cước được gia hạn tự động

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 9191

Bạn đang ở: Trang chủ Tin Tức Khuyến mại Chương trình ưu đãi theo đối tượng cho thuê bao Vinaphone trả trước tháng 05/2016