abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Quận 4

Trạm Khánh Hội 83 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 73.60m2

- Diện tích sàn: 218m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058