abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Quận 10

Nhà làm việc Trung tâm VT Chợ Lớn: số 2 Hùng Vương, phường 1, Quận 10

Chưa có Giấy Chứng nhận QSDĐ và Hợp đồng thuê đất cho VNPT TP.Hồ Chí MInh

- Diện tích đất: 5.065m2

- Diện tích sàn: 3.033m2

- Thời gian thuê: dự kiến thuê ngắn hạn hằng năm do vướng quy hoạch xây dựng Nhà khách Chính phủ.