abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

H Cu Chi

Huyen Cu Chi

Nhà làm việc ĐT Củ Chi, Quốc lộ 22, Thị trấn Củ chi, Huyện Củ Chi

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 343.6m2 (được giao: 255.5m2; được thuê: 88.1m2)

- Diện tích sàn:

- Đất được giao 50 năm hết hạn ngày 30/7/2057; Đất thuê ngắn hạn hằng năm cho đến khi thực hiện quy hoạch

Trạm Phước Thạnh: Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi

Chưa có Giấy CNQSDĐ va Hợp đồng thuê đất cho VNPT Hồ Chí Minh

- Diện tích đất: 447m2

- Diện tích sàn: 252m2

- Thời gian thuê: dự kiến thuê 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.

Trạm Tân Phú Trung: Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi

Chưa có Giấy CNQSDĐ va Hợp đồng thuê đất cho VNPT Hồ Chí Minh

- Diện tích đất: 500m2

- Diện tích sàn: 224m2

- Thời gian thuê: dự kiến thuê 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.

Trạm Tân Thạnh Đông, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi

Đất được giao có thu tiền sử dụng đất

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 133.30

- Diện tích sàn:

- Đất được giao 50 năm hết hạn ngày 3/6/2059

Trạm Tân Trung: Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi

Đã có Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 15/09/2015 của UBND TP thuận cho VTTP sử dụng đất làm Trạm tổng đài

- Diện tích đất: 663m2

- Diện tích sàn: 171m2

- Thời gian thuê: dự kiến thuê 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài ngyên và Môi trường TP.