abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Companies starting with N

Nhà 4 tầng 45 Trần Phú

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BR 528295 ngày 13/12/2013

Đất giao VT quản lý dùng riêng

Diện tích khuôn viên:  1.132,5  m2

Diện tích xây dựng:  448 m2

Diện tích sử dụng:   1.792 m2

Nhà 50 Nguyễn Du và 40 Lê Lợi (số cũ 36 Lê Lợi)

Quyết định 4547/QĐ-UB ngày 22/6/2004

Đất giao VT và BĐ cùng quản lý sử dụng

Diện tích khuôn viên:  8.152,70 m2

Diện tích xây dựng:   2.027,50 m2

Diện tích sử dụng:  3102.02 m2

Nhà 590 Hoàng Diệu

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 3401071052 ngày 28/9/2000

Đất giao VT quản lý riêng

Diện tích khuôn viên:   74 m2

Diện tích xây dựng:   68 m2

Diện tích sử dụng:  151 m2

Nhà Bưu điện Khu CN Hòa Khánh

Phụ lục hợp đồng thuê đất 02/PLHĐ-HK ngày 22/8/2012

Đất giao VT quản lý dùng riêng 

Diện tích khuôn viên:  1000  m2

Diện tích xây dựng:  130,5  m2

Diện tích sử dụng:  310  m2

Nhà Bưu điện Đà Nẵng 3, 376 Ngũ Hành Sơn

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: K 160478 ngày 21/11/1998

Đất giao VT quản lý dùng riêng

Diện tích khuôn viên:   487,50 m2

Diện tích xây dựng:  163 m2

Diện tích sử dụng:  490 m2

Nhà giao dịch Viễn thông Khuê Trung

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AN 108114 ngày 05/11/2008

Đất giao VT quản lý riêng

Diện tích khuôn viên:  175 m2

Diện tích xây dựng:   130 m2

Diện tích sử dụng:  300 m2

Nhà giao dịch Viễn thông Tây Nam Hòa Cường

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AA 314021 ngày 25/10/2004

Đất giao VT quản lý , BĐ dùng chung 1 phần

Diện tích khuôn viên:  180 m2

Diện tích xây dựng:   137.5 m2

Diện tích sử dụng:  275 m2

Nhà làm việc 59 Trần Phú

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BR 528198 ngày 13/12/2013

Đất giao VT quản lý dùng riêng

Diện tích khuôn viên:  930,3 m2

Diện tích xây dựng:  750 m2

Diện tích sử dụng:    1.216 m2

Nhà làm việc Trung tâm VT Chợ Lớn: số 2 Hùng Vương, phường 1, Quận 10

Chưa có Giấy Chứng nhận QSDĐ và Hợp đồng thuê đất cho VNPT TP.Hồ Chí MInh

- Diện tích đất: 5.065m2

- Diện tích sàn: 3.033m2

- Thời gian thuê: dự kiến thuê ngắn hạn hằng năm do vướng quy hoạch xây dựng Nhà khách Chính phủ.

Nhà làm việc Trung tâm VT Gia Định: 182 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

Đã có Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND TP thuận cho VTTP sử dụng đất làm Trạm tổng đài

- Diện tích đất: 2435m2

- Diện tích sàn: 1407m2

- Thời gian thuê: dự kiến thuê 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.

Nhà làm việc TTVT Sài gòn 12/4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

- Thông tin chi tiết:

Diện tích đất:1661m2

Diện tích sàn: 1120m2

Thời gia thuê: 50 năm hết hạn 30/9/2058

Nhà làm việc Viễn thông Tân Phong, Khu đô thị Nam Sài gòn, Phường Tân Phong, Quận 7

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 2016.50m2

- Diện tích sàn: 

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 15/4/2053

Nhà làm việc Viễn Thông TP

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

- Thông tin chi tiết:

Diện tích đất: 6069.70m2

Diện tích sàn: 10591m2

Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058

Nhà làm việc ĐT Củ Chi, Quốc lộ 22, Thị trấn Củ chi, Huyện Củ Chi

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 343.6m2 (được giao: 255.5m2; được thuê: 88.1m2)

- Diện tích sàn:

- Đất được giao 50 năm hết hạn ngày 30/7/2057; Đất thuê ngắn hạn hằng năm cho đến khi thực hiện quy hoạch

Nhà Vỏ Trạm Hải Phòng

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AC 791588 ngày 01/8/2005

Đất giao VT quản lý riêng

Diện tích khuôn viên:  125 m2

Diện tích xây dựng:   110,5 m2

Diện tích sử dụng:  221 m2