Wifi Internet

Wifi Internet

Wifi Internet là dịch vụ internet dùng thẻ trả trước qua hệ thống Wifi. Dịch vụ này rất tiện lợi và tiện ích cho khách hàng sử dụng, đặc biệt phù hợp cho học sinh và sinh viên.

  • Giới thiệu