Gói cước

Gói cước "Bizsaving+ Dành cho Doanh nghệp mới"

Áp dụng từ ngày 01/03/2010 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Read MoreCác nhóm cước tích hợp đa dịch vụ

Tên nhóm

Silver

Gold

Ruby

Diamond

Số lượng thuê bao tối thiểu trong nhóm

01 ĐTCĐ,

01 MegaVNN

01 ĐTCĐ,

02 VinaPhone trả sau

02 ĐTCĐ,

01 MegaVNN, 02 VinaPhone trả sau

02 ĐTCĐ,

01 FTTH,

02 VinaPhone trả sau

Mức giảm cước gọi giữa các thuê bao trong nhóm

 

MegaVNN: 30%

ĐTCĐ gọi VNP trả sau: 45%
VNP trả sau gọi ĐTCĐ: 45%

VNP trả sau gọi nhau: 45%

ĐTCĐ gọi VNP trả sau: 50%
VNP trả sau gọi ĐTCĐ: 50%

VNP trả sau gọi nhau: 50%
MegaVNN: 30%

ĐTCĐ gọi VNP trả sau: 50%
VNP trả sau gọi ĐTCĐ: 50%

VNP trả sau gọi nhau: 50%

FTTH: 40%

Ghi chú:
* ĐTCĐ: Điện thoại cố định.
* VNP: Vinaphone.
* FTTH: Fiber to the home.
* MegaVNN: Thuê bao Internet ADSL.

Đối tượng áp dụng: các doanh nghiệp có giấy phép thành lập từ 01/01/2010 trở về sau.

Chính sách:

 • Miễn cước đấu nối hoà mạng tất cả các thuê bao lắp đặt mới tham gia nhóm.
 • Riêng nhóm Ruby và Diamond được hỗ trợ thêm 01 tháng quảng cáo miễn phí trên tổng đài 1080 của VNPT TP.Hồ Chí Minh (tháng tiếp theo tháng đăng ký): khi khách hàng gọi đến tổng đài 1080 yêu cầu tư vấn về ngành nghề có liên quan thì tổng đài 1080 ưu tiên cung cấp thông tin về các doanh nghiệp này cho khách hàng.

Thời gian áp dụng:

Thời gian khách hàng được ưu đãi giảm cước theo nhóm là 12 tháng bắt đầu từ tháng tiếp theo tháng khách hàng đăng ký nhóm lần đầu tiên với VNPT TP.Hồ Chí Minh. Sau khi kết thúc thời gian 12 tháng ưu đãi giảm cước, các thuê bao trong nhóm sẽ thanh toán cước như thuê bao viễn thông bình thường (nếu VNPT TP.Hồ Chí Minh không có chính sách khác).

Điều kiện tham gia nhóm:

 • Tất cả các thuê bao dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp đứng tên. Riêng thuê bao VinaPhone trả sau có thể do cá nhân đứng tên, nhưng doanh nghiệp xác nhận đang công tác và thanh toán cước.
 • Các thuê bao trong nhóm thanh toán cước đúng thời hạn qui định trên giấy báo cước, không nợ cước, không tạm ngưng hay chấm dứt sử dụng dịch vụ. Việc đăng ký ghép chung giấy báo thanh toán cước tùy thuộc nhu cầu của khách hàng.
 • Thuê bao lắp đặt mới nếu tham gia nhóm cước thì không được hưởng khuyến mại lắp đặt mới và ngược lại.
 • Các thuê bao VinaPhone khi có tham gia nhóm vẫn có thể tham gia các gói cước gọi tiết kiệm khác của VinaPhone (như Talk24, nhóm đồng nghiệp, nhóm gia đình).

Đăng ký nhóm:

 • Mỗi nhóm sẽ có 1 thuê bao điện thoại cố định và địa chỉ mail làm đại diện (trưởng nhóm) để liên hệ. Mọi biến động trong nhóm hoặc nhóm chấm dứt hoạt động thì thuê bao đại diện sẽ nhận được thông báo về trạng thái gói và danh sách các thuê bao dịch vụ sẽ được áp dụng giảm trừ cước trong tháng tới qua điện thoại cố định bằng hệ thống MUCOS và email của VNPT TP.Hồ Chí Minh.
 • Mỗi thuê bao dịch vụ chỉ được tham gia đồng thời 1 nhóm duy nhất (trừ thuê bao VinaPhone)

Biến động thuê bao trong nhóm:

 • Biến động thuê bao là việc tăng thêm hoặc giảm thuê bao dịch vụ trong nhóm. Nguyên nhân giảm thuê bao có thể do: thuê bao rời nhóm, thuê bao thanh toán cước không đúng thời hạn, nợ cước, tạm ngưng hay chấm dứt sử dụng dịch vụ.
 • Thay đổi giảm nhóm: khi một nhóm có biến động thuê bao à không đủ số thuê bao qui định của nhóm nhưng thoả điều kiện số thuê bao tối thiểu thành lập nhóm thấp hơn thì được hưởng mức giảm áp dụng cho nhóm thấp hơn tương ứng đó.
 • Thay đổi tăng nhóm: khi một nhóm tăng thêm thuê bao thoả điều kiện của nhóm cao hơn nhóm hiện tại, chương trình sẽ điều chỉnh thành nhóm mới cao hơn tương ứng.
 • Trường hợp có biến động tăng, giảm thành viên tham gia nhóm thì mức tăng, giảm cước tương ứng sẽ được áp dụng từ tháng tiếp theo tháng có biến động.
 • Nếu có một hay nhiều thuê bao trong nhóm thanh toán cước không đúng thời hạn, nợ cước, tạm ngưng hay chấm dứt sử dụng dịch vụ (số lượng thuê bao còn lại vẫn đạt mức tối thiểu để duy trì nhóm) thì những thuê bao không đủ điều kiện đó sẽ không được giảm cước bắt đầu từ tháng tiếp theo. Các thuê bao còn lại trong nhóm vẫn được giảm cước khi gọi đến các thuê bao không đủ điều kiện trong tháng đó.

Chấm dứt nhóm:

Một nhóm sẽ được chương trình quản lý tự động hủy khi có sự biến động thuê bao và số lượng thuê bao dịch vụ thấp hơn số thuê bao tối thiểu tham gia nhóm. Cước của các thuê bao trong nhóm sẽ không được giảm bắt đầu từ tháng tiếp theo.

Đăng ký sử dụng: 18001166 hoặc các điểm giao dịch của VNPT TP.HCM hoặc tại đây.

Bạn đang ở: Trang chủ Dịch vụ Gói cước tích hợp đa dịch vụ Gói cước "Bizsaving+ Dành cho Doanh nghệp mới"