Telemaketing

Telemaketing

Telemarketing là dịch vụ tiếp thị qua điện thoại các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đến khách hàng.

  • Giới thiệu