1089 - Tổng đài kết nối Taxi

1089 - Tổng đài kết nối Taxi

Đây là dịch vụ kết nối khách hàng đến các doanh nghiệp vận tải đã đăng ký trên hệ thống. Khách hàng quay số 1089, chương trình tự động giới thiệu những hãng taxi.

  • Giới thiệu

 

 

Bạn đang ở: Trang chủ Dịch vụ Dich vụ thông tin 1089 - Tổng đài kết nối Taxi