Thuê bao trung kế

Thuê bao trung kế

Dịch vụ cho thuê trung kế là đường kết nối giữa tổng đài nội hạt của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng (Center Office) với thiết bị đầu cuối thuê bao nhiều đường của khách hàng

  • Giới thiệu

Bạn đang ở: Trang chủ Dịch vụ Dịch vụ thoại Thuê bao trung kế