ISDN

ISDN

ISDN là mạng số đa dịch vụ, xử lý tín hiệu số, cho phép tiếng nói, văn bản, hình ảnh đã được số hóa truyền đồng thời từ thiết bị đầu cuối đến thiết bị đầu cuối qua đôi cáp điện thoại thường.

  • Giới thiệu