Dịch vụ chọn số Điện thoại cố định

Dịch vụ chọn số Điện thoại cố định

Khách hàng đăng ký sử dụng điện thoại cố định của VNPT TP.HCM sẽ được chọn số theo ý muốn.

 

 

  • Giới thiệu

 

 

Bạn đang ở: Trang chủ Dịch vụ Dịch vụ thoại Dịch vụ chọn số Điện thoại cố định