abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Các dịch vụ thẻ

Các dịch vụ thẻ

Các dịch vụ dùng thẻ: 171, 1719, thẻ điện thoại Vinaphone.......

Dịch vụ gọi 1719

Dịch vụ gọi 1719

Đây là dịch vụ gọi điện thoại nội hạt, nội tỉnh, liên tỉnh, di động và quốc tế trả trước, người sử dụng chỉ cần mua một thẻ điện thoại trả tiền trước có mệnh giá từ 30.000 đồng đến 500.000 đồng là có thể thực hiện cuộc gọi từ bất kỳ máy điện thoại cố định thông qua việc gọi vào số dịch vụ 1719. Cước phí cuộc gọi sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản thẻ.

Lạc Việt từ điển

Lạc Việt từ điển

Từ điển biên, phiên dịch Anh-Việt;  Từ điển Việt-Anh;Từ điển viết tắt các từ tiếng Anh; Từ điển tiếp tố; Từ điển giải thích tiếng Việt (Anh-Việt-Anh); Từ điển Multimedia; Có thể tích hợp các từ điển ngôn ngữ khác vào chung một giao diện.

Bạn đang ở: Trang chủ Dịch vụ Các dịch vụ thẻ